Luthagens specialistläkarmottagning

Öppettider:må-fre 09-17 (lunchstängt 12-13)

Telefon:018-50 22 80 mellan 09-11 samt 13-14
E-post (ej tidsbokningar): info@luthagendoktor.com


Luthagens Specialistläkarmottagning är en tidsbeställd läkarmottagning inom ramen för den allmänna sjukförsäkringen.

Landstingets avgifter och frikort gäller.
Hälsokontroller, undersökningar för olika intyg som  körkort, mastintyg samt flygmedicinska undersökningar utföres enligt särskild taxa

Vi utreder och behandlar invärtesmedicinska sjukdomar som

 • kärlkramp
 • hjärtklappning
 • hjärtsvikt
 • astma
 • allergi
 • högt blodtryck
 • diabetes


Vi utför undersökningar som

 • Ekocardiografi
 • Carotisduplex (ultraljud halskärl)
 • Arbetsprover
 • långtids-EKG
 • 24-timmars blodtrycksmätning
 • spirometri
 • ultraljud galla, lever och njurar

Luthagens specialistläkarmottagning
Sturegatan 15A
752 23 Uppsala

Telefon: 018-50 22 80 mellan 09-11 samt 13-14
Fax: 018-50 17 20
E-post: (ej tidsbokningar): info@luthagendoktor.com