Njurduplex

Njurduplex(Ultraljud av njurartärer)

Förträngningar/inlagringar i njurartärer kan medföra nedsatt cirkulation vilket kan orsaka högt blodtryck. Med hjälp av ultraljud kan man undersöka eventuella försämringar i njurarnas cirkulation.

Hur går underökningen till?

Du får ligga på en brits och under tiden registreras blodflödet i njurartärer med hjälp av en ultraljudssändare som hålls i midjenivå. Höger och vänster sida undersöks en i taget. Undersökningen tar ca 15-20 minuter och kräver inga förberedelser.

 

Kontaktuppgifter
Öppettider
Må-fre 09-17 (lunchstängt 12-13)
Adress
Sturegatan 15
752 23 Uppsala