Luthagens Specialistläkarmottagning

Tillsammans mot en bättre hälsa

Kontakt

Ni kan nå oss både via e-post och telefon men tänk på att aldrig skicka e-post som innehåller personnummer.

Besöksadress

Sturegatan 15
752 23 Uppsala

Parkering

Det finns inga P-platser tillhörande mottagningen men avgiftsbelagda platser finns tillgängliga längs med Sturegatan.

GDPR

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.    

Vi är specialister inom kardiologi, lungmedicin och klinisk fysiologi och utför följande undersökningar: (våra väntetider är mellan 12-16 veckor beroende av undersökningsmetoden)